O nas     Ogłoszenia     Kariera     Kontakt     

      FIZ BDM Obligo
      Pragma1 FIZ NFS
      FIZ DNK w likwidacji
      FIZ VC
      FIZ Prospecta
 
Ogłoszenie o dniu wykupu FIZ BDM Obligo - 31.03.2018

2018-01-09

Ogłoszenie o dniu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych FIZ BDM Obligo

Na podstawie art. 40 ust. 3 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo informujemy, że najbliższy Dzień Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu wypada 31 marca 2018 r.

Dyspozycję wykupu może zgłosić każdy Uczestnik Funduszu najpóźniej 28 lutego 2018 r. Dyspozycja wykupu złożona po tym terminie nie zostanie zrealizowana.

Dyspozycja wykupu powinna być złożona na formularzu, który można pobrać klikając na poniższy link:

-bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. (ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała),lub
-za pośrednictwem poczty listem poleconym (adres: ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała), lub
-za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tfi@bdmtfi.pl.

W przypadku dyspozycji wykupu wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej prosimy o załączenie do maila dyspozycji w formie podpisanego skanu i skorzystanie z adresu mailowego Uczestnika Funduszu zgłoszonego do ewidencji uczestników Funduszu. Uprzejmie prosimy o przesyłanie listem poleconym oryginałów dyspozycji złożonych uprzednio za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami wykupu opisanymi w Statucie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo dostępnym na stronie internetowej www.bdmtfi.pl
Do pobrania:

Do pobrania: Dyspozycja wykupu

 
Aktualności
Kontakt
  Adres:
  ul. Stojałowskiego 27
  43-300 Bielsko-Biała
  telefon: (33) 812 84 40
  fax (33) 812 84 74
  e-mail: tfi@bdmtfi.pl
TFI
Polecamy