O nas     Ogłoszenia     Kariera     Kontakt     

      Pragma1 FIZ NFS
      FIZ Prospecta
      FIZ VC
      FIZ BDM Obligo w likwidacji
      FIZ DNK w likwidacji
 
Informacja półroczna o stanie likwidacji FIZ DNK

2018-01-19

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. działając jako likwidator Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperskiego Nieruchomości Komercyjnych SATUS w likwidacji niniejszym przekazuje Informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu sporządzoną za okres 1.07.2017-31.12.2017 na podstawie § 11 ust. 1 Rozporządzenia RM z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych:

1) Ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu - 6.661.148 akcji - BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASTO S.K.A.

2) Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 31.12.2017 – 307,71 zł

3) Suma zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2017 - 86.025,25 zł

4) Suma roszczeń zaspokojonych od 1.07.2017 do 31.12.2017 - 11.316,24 zł

5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia do przewidywanego dnia zakończenia likwidacji - 86.025,25 zł

6) Poniesione koszty likwidacji od 1.07.2017 do 31.12.2017 - 11.316,24 zł

 
Aktualności
Kontakt
    Adres:
    ul. Stojałowskiego 27
    43-300 Bielsko-Biała
    telefon: (33) 812 84 94
    e-mail: tfi@bdmtfi.pl
TFI
Polecamy