O nas     Ogłoszenia     Kariera     Kontakt     

      Pragma1 FIZ NFS
      FIZ Prospecta
      FIZ VC
      FIZ BDM Obligo w likwidacji
      FIZ DNK w likwidacji
 
Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów FIZ VC - 9.03.2018

2018-02-14

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („TFI”), działając w imieniu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS („Fundusz”), niniejszym informuje o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 09 marca 2018 r. o godzinie 11:00, w siedzibie Funduszu w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i możliwości odbycia się Zgromadzenia Inwestorów.
4. Podjęcie decyzji co do formy (trybu), w której nastąpi wypłata Środków pochodzących z Zakończenia Inwestycji Funduszu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dwudziestą emisję Certyfikatów Inwestycyjnych Zwykłych serii A.
6. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów.

Zapraszamy do uczestnictwa.

Do pobrania: Formularz zgłoszenia uczestnictwa

 
Aktualności
Kontakt
    Adres:
    ul. Stojałowskiego 27
    43-300 Bielsko-Biała
    telefon: (33) 812 84 94
    e-mail: tfi@bdmtfi.pl
TFI
Polecamy