O nas     Ogłoszenia     Kariera     Kontakt     

      PSF BIS FIZ AN
      Pragma1 FIZ NFS
      FIZ Prospecta
      FIZ VC
      FIZ BDM Obligo w likwidacji
      FIZ DNK w likwidacji
 
Ogłoszenie o niemożności zakończenia likwidacji FIZ DNK w planowanym terminie

2018-12-20

Ogłoszenie o niemożności zakończenia likwidacji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperskiego Nieruchomości Komercyjnych Satus w likwidacji w planowanym terminie


TFI BDM S.A. jako likwidator Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperskiego Nieruchomości Komercyjnych Satus w likwidacji (dalej „Fundusz”), zarejestrowanego w rejestrze funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 493, informuje, że likwidacja Funduszu nie zostanie zakończona w planowanym terminie tj. do 31 grudnia 2018r.


Przyczyną niemożności zakończenia likwidacji w powyższym terminie jest niedokonanie zbycia wszystkich aktywów Funduszu z uwagi na brak zainteresowanych nabywców.
Postanowieniem z 19 listopada 2018r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej ogłosił upadłość spółki portfelowej Funduszu – BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną upadłością Projekt 2 SKA w likwidacji. Z uwagi na przewidywany okres prowadzenia postępowania upadłościowego powyższej Spółki nowa data zakończenia likwidacji Funduszu została wyznaczona na 31 grudnia 2019r.

 
Aktualności
Kontakt
    Adres:
    ul. Stojałowskiego 27
    43-300 Bielsko-Biała
    telefon: (33) 812 84 94
    e-mail: tfi@bdmtfi.pl
TFI
Polecamy