O nas     Ogłoszenia     Kariera     Kontakt     

      PSF BIS FIZ AN
      Pragma1 FIZ NFS
      FIZ Prospecta
      FIZ VC
      FIZ BDM Obligo w likwidacji
      FIZ DNK w likwidacji
 
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA INWESTORÓW FIZ BDM Obligo w likwidacji - 18.02.2019

2019-01-25

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo w likwidacji.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo w likwidacji w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i możliwości odbycia się Zgromadzenia Inwestorów.
4. Przekazanie Zgromadzeniu Inwestorów kopii sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego na dzień otwarcia jego likwidacji.
5. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów.

Zapraszamy do uczestnictwa.

Do pobrania: Formularz zgłoszenia uczestnictwa

 
Aktualności
Kontakt
    Adres:
    ul. Stojałowskiego 27
    43-300 Bielsko-Biała
    telefon: (33) 812 84 94
    e-mail: tfi@bdmtfi.pl
TFI
Polecamy