O nas     Ogłoszenia     Kariera     Kontakt     

      PSF BIS FIZ AN
      Pragma1 FIZ NFS
      FIZ Prospecta
      FIZ VC
      FIZ BDM Obligo w likwidacji
      FIZ DNK w likwidacji
 
Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów FIZ VC - 1.03.2019

2019-02-01

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA INWESTORÓW
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („TFI”), działając w imieniu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS („Fundusz”), niniejszym informuje o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 01 marca 2019r. o godzinie 12:30, w siedzibie Funduszu w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, według następującego porządku obrad:

Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
1) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania i możliwości odbycia się Zgromadzenia Inwestorów.
3) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy o pełnienie funkcji depozytariusza zawartej z QSecurities S.A. z siedzibą w Warszawie.
4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Umowy o zarządzanie zawartej przez TFI BDM S.A. z Podmiotem Zarządzającym.
5) Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów.

Zapraszamy do uczestnictwa.

Do pobrania: Formularz zgłoszenia uczestnictwa

 
Aktualności
Kontakt
    Adres:
    ul. Stojałowskiego 27
    43-300 Bielsko-Biała
    telefon: (33) 812 84 94
    e-mail: tfi@bdmtfi.pl
TFI
Polecamy