BDM TFI

2019-06-28

Utworzenie nowego funduszu REP GROUP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

2019-06-14

Tomasz Supady Członkiem Zarządu TFI BDM S.A.

2019-05-27

Utworzenie nowego funduszu M FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

2019-05-20

Przejęcie zarządzania funduszem PSF Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2019-04-16

Informacja o liczbie i cenie wykupu certyfikatów Pragma1 FIZ NFS w dniu 31.03.2019

2019-03-22

Procedura załatwiania reklamacji w TFI BDM S.A.

Pobierz
2019-03-15

NWZA TFI BDM S.A. powołało Marka Sokolnickiego do Rady Nadzorczej Spółki

2019-03-14

Procedura zatwierdzania sprawozdań finansowych FIZ zarządzanych przez TFI BDM S.A.

Pobierz
2019-02-20

Utworzenie nowego funduszu Secured Assets Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2019-02-20

Nowy Formularz - Żądanie wykupu

Pobierz
2019-02-20

Nowy formularz - Wniosek o wpis

Pobierz
2019-02-20

Nowy formularz - Zmiany danych

Pobierz
2019-01-28

Informacja półroczna o stanie likwidacji FIZ DNK - 31.12.2018

2019-01-21

Utworzenie nowego funduszu PSF BIS FIZ AN.

2019-01-02

Konrad Grześkowiak nowym Zarządzającym

2018-12-20

Ogłoszenie o niemożności zakończenia likwidacji FIZ DNK w planowanym terminie

2018-12-04

Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji FIZ BDM Obligo

2018-11-20

Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji FIZ BDM Obligo

2018-11-06

Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji FIZ BDM Obligo

2018-10-25

Rozpoczęcie likwidacji FIZ BDM Obligo

1 - 20 Wszystkich elementów 33