Wyślij swoją aplikację

Czekamy na kandydatury osób które:

 • są pełne energii i chęci działania,
 • umieją aktywnie słuchać,
 • chętnie wychodzą z własną inicjatywą,
 • proponują twórcze rozwiązania,
 • potrafią współpracować,
 • pozytywnie podchodzą do zmian i są otwarte na nowe pomysły,


Zasady rekrutacji:

 • nadchodzące dokumenty kandydatów analizowane są na bieżąco,
 • jeżeli doświadczenie, wykształcenie, kompetencje kandydata pokrywają się z aktualnymi potrzebami rekrutacyjnymi, kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną,
 • jeżeli doświadczenie, wykształcenie, kompetencje odbiega od profilu poszukiwanego kandydata, dokumenty trafiają do bazy danych potencjalnych kandydatów.


Ważne zasady:

 • dokumenty aplikacyjne kandydata muszą zawierać zgodę na przetwarzanie danych personalnych dla procesu rekrutacji (w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 - Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 1997). Przykładowa formuła: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji". Jeżeli kandydat nie dołączy oświadczenia, wówczas dokumenty nie będą brane pod uwagę w trakcie realizacji projektów rekrutacyjnych i nie zostaną umieszczone w bazie danych kandydatów do pracy;
 • TFI BDM S.A. przechowuje dokumenty kandydatów w bazie danych nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zgłoszenia;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

   

Aplikacje bardzo prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres:
rekrutacja@bdmtfi.pl 

Aktualnie poszukujemy kandytata na stanowisko:

KIEROWNICZE

Wymagania:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • ukończone studia wyższe lub prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • dobra opinia w związku ze sprawowanymi funkcjami,
 • 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym bądź samodzielnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub sprawowanie przez ten okres funkcji w organach tych instytucji.

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki pracy,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego w środowisku ambitnych, nastawionych na sukces ludzi,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwój umiejętności poprzez udział w ciekawych i wymagających projektach,
 • pakiet medyczny.

 

Aplikacje bardzo prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres:
rekrutacja@bdmtfi.pl