Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A.

ADRES
SIEDZIBY

Ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała

 

Telefon: (33) 812 84 94


E-mail: tfi@bdmtfi.pl

DANE
REJESTROWE

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł (opłacony w całości).

 

KRS: 0000273227 | NIP: 2060000588 | REGON: 240520950